22 دسامبر 2019

پروژه عکاسی صنعتی و ساخت ویدئو کارخانه دامداران دالانکوه

  تیزر صنعتی کارخانه خوراک دام شرکت دامداران دالان‌کوه   توضیحات پروژه عکاسی صنعتی و تیزر صنعتی کارخانه دامداران دالانکوه سال اجرای پروژه: تابستان 98 نام […]
20 ژوئن 2019

پروژه عکاسی صنعتی شرکت فولاد بام اسپادانا

  توضیحات پروژه صنعتی شرکت فولاد بام اسپادانا سال اجرای پروژه: اردیبهشت 96   نام پروژه:عکاسی صنعتی شرکت فولاد بام اسپادانا  نام کارفرما:  شرکت فولاد بام اسپادانا […]