22 ژانویه 2020

پروژه عکاسی و ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت نرم افزاری پاسارگاد

  توضیحات پروژه عکاسی و ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت نرم افزاری پاسارگاد سال اجرای پروژه: آذر 1398 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی و ساخت تیزر تبلیغاتی شرکت نرم […]
20 ژانویه 2020

پروژه عکاسی تبلیغاتی لوازم خانگی لایف لند

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی لوازم خانگی لایف لند سال اجرای پروژه: دی 1398 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی شرکت لوازم خانگی لایف لند نام کارفرما: شرکت […]
14 ژانویه 2020

عکاسی تبلیغاتی تیم فوتبال جوانان اصفهان

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی تیم فوتبال جوانان اصفهان سال اجرای پروژه: مهر 1398 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی تیم فوتبال جوانان اصفهان نام کارفرما: آقای شاه […]
16 دسامبر 2019

پروژه عکاسی از سنگ های صادراتی

  مقایسه عکسها قبل و بعد از ویرایش پروژه توضیحات پروژه عکاسی از سنگ های صادراتی سال اجرای پروژه: خرداد 98 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی از […]
27 نوامبر 2019

پروژه عکاسی تجهیزات پزشکی

  روند ویرایش عکس پروژه تجهیزات پزشکی توضیحات پروژه عکاسی تجهیزات پزشکی سال اجرای پروژه: بهمن 97 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی از تجهیزات پزشکی نام کارفرما: شرکت […]
23 نوامبر 2019

پروژه عکاسی تبلیغاتی کفش چرم ونیس برای سایت و اینستاگرام

  توضیحات پروژه سال اجرای پروژه:بهمن 1397 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی کفش چرم ونیس نام کارفرما: کارخانه کفش ونیس مدت زمان اجرا: 2 ماه  پروژه عکاسی […]
10 نوامبر 2019

پروژه عکاسی تبلیغاتی از هتل آسمان اصفهان

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی از هتل آسمان سال اجرای پروژه: بهمن 1396 نام پروژه: عکاسی معماری از هتل آسمان نام کارفرما: روابط عمومی هتل آسمان مدت زمان اجرا: […]
7 نوامبر 2019

پروژه عکاسی تبلیغاتی تخت کفش نوین

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی تخت کفش نوین سال اجرای پروژه: اردیبهشت  1398 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی تخت کفش نوین نام کارفرما: کارخانه تولیدی نوین مدت […]
30 اکتبر 2019

پروژه عکاسی تبلیغاتی از برند روغن کنجد رویان

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی از برند روغن کنجد رویان سال اجرای پروژه: آبان1397 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی از برند روغن کنجد رویان نام کارفرما: شرکت رویان […]