4 مارس 2023

عکاسی تبلیغاتی دستگاه‌های رزفن

  عکاسی تبلیغات دستگاه‌های رزفن سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی دستگاه‌های رزفن نام کارفرما: شرکت رزفن مدت زمان اجرا : دو هفته عکاسی […]
12 فوریه 2023

عکاسی تبلیغاتی معماری شرکت کندو

    عکاسی تبلیغاتی معماری شرکت کندو سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی و معماری شرکت کندو نام کارفرما: کندو مدت زمان اجرا : دو […]
12 فوریه 2023

عکاسی تبلیغاتی محصولات پزشکی Facial Filler برند REPLENGEN

    عکاسی تبلیغاتی محصولات پزشکی Facial Filler برند REPLENGEN سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی محصولات پزشکی Facial Filler برند REPLENGEN نام کارفرما: […]
15 ژانویه 2023

عکاسی تبلیغاتی محصولات لوله و اتصالات تابان پولیکا

    عکاسی تبلیغاتی محصولات لوله و اتصالات تابان پولیکا سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی  محصولات لوله و اتصالات تابان پولیکا نام کارفرما: […]
3 ژانویه 2023

عکاسی تبلیغاتی کاشی مرجان

    عکاسی تبلیغاتی کاشی مرجان سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی کاشی مرجان نام کارفرما:  شرکت کاشی و سرامیک مرجان مدت زمان اجرا […]
3 ژانویه 2023

عکاسی تبلیغاتی کاربری محصولات شرکت لوله و اتصالات U-PVC تابان پولیکا

    عکاسی تبلیغاتی کاربری محصولات شرکت لوله و اتصالات U-PVC تابان پولیکا سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی  کاربری محصولات شرکت لوله و […]
3 ژانویه 2023

عکاسی تبلیغاتی از محصولات ماشین سازی عدیلی

    عکاسی تبلیغاتی از محصولات ماشین سازی عدیلی سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی از محصولات ماشین سازی عدیلی نام کارفرما: شرکت ماشین […]
30 اکتبر 2022

پروژه عکاسی محصول گلد بست

      پروژه عکاسی محصول گلد بست سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: پروژه عکاسی محصول گلد بست نام کارفرما: جناب کاظمی مدت زمان اجرا […]
8 سپتامبر 2022

عکاسی تبلیغاتی پرتره پرسونال برندیگ دکتر سجاد

عکاسی تبلیغاتی پرتره پرسونال برندیگ دکتر سجاد سال اجرای پروژه: 1401 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی پرتره پرسونال برندیگ دکتر سجاد نام کارفرما: دکتر سجاد مدت زمان […]