قیمت گذاری بر روی تیزر صنعتی و تبلیغاتی تابع عوامل مختلفی مانند سناریو، ایده پردازی، لوازم و ضروریات پیاده سازی ایده، تجهیزات فیلم برداری و… می باشد. چنانچه در حال حاضر به دنبال ساخت یک تیزر تبلیغاتی هستید برای قیمت دهی آنلاین می توانید به سوالات زیر جواب داده تا متناسب با پروژه خود در جریان هزینه ساخت آن قرار بگیرید.چنانچه سوالات فوق نمی تواند به خوبی پروژه شما را توصیف کند با همکاران ما در استودیو لحظه نگاری تماس بگیرید.