14 دسامبر 2021

پروژه عکاسی محصولات شرکت مهراب پلاست

  توضیحات پروژه عکاسی محصولات شرکت مهراب پلاست سال اجرای پروژه: 1400 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی و  عکاسی محصولات شرکت مهراب پلاست نام کارفرما: مهراب پلاست […]
12 دسامبر 2021

عکاسی تبلیغاتی چرخ خرید محصول شرکت ادریک

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی چرخ خرید محصول شرکت ادریک سال اجرای پروژه: 1400 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی چیدمان چرخ خرید پله رو به همراه صندلی […]
14 اکتبر 2021

پروژه عکاسی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

  توضیحات پروژه عکاسی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان  سال اجرای پروژه: 1400 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی از خدمات و مراکز جهاد دانشگاهی واحد اصفهان نام کارفرما: مرکز […]
31 آگوست 2021

عکاسی پشت زمینه سفید محصولات فرنیو

  توضیحات عکاسی تبلیغاتی پشت زمینه سفید محصولات فرنیو سال اجرای پروژه: 99 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی پشت زمینه سفید محصولات فرنیو نام کارفرما: برند فرینو مدت […]
17 آگوست 2021

عکاسی پشت زمینه سفید کفش گلد برای سایت فروشگاهی

  توضیحات عکاسی تبلیغاتی پشت زمینه سفید کفش گلد سال اجرای پروژه: 1400 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی کفش گلد نام کارفرما: مدیریت شرکت کفش گلد مدت زمان […]
3 مارس 2021

عکاسی محصولات شرکت تولیدی ادریک

  توضیحات عکاسی محصولات شرکت تولیدی ادریک سال اجرای پروژه: 99 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی  به صورت پشت زمینه سفید محصولات شرکت ادریک نام کارفرما: شرکت ادریک […]
28 فوریه 2021

عکاسی تبلیغاتی از اتصالات استیل

  توضیحات عکاسی تبلیغاتی از محصولات اتصالات استیل شرکت آرگون صنعت اصفهان سال اجرای پروژه: 99 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی از اتصالات استیل شرکت آرگون صنعت […]
5 ژانویه 2021

عکاسی تبلیغاتی محصولات آشدونه

  عکاسی تبلیغاتی محصولات آشدونه سال اجرای پروژه: مهر99 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی محصولات آشدونه نام کارفرما: شرکت حبوبات آشدونه مدت زمان اجرا : یک هفته […]
19 دسامبر 2020

عکاسی تبلیغاتی صنایع غذایی نشاط آور یزد

  عکاسی تبلیغاتی صنایع غذایی نشاط آور یزد سال اجرای پروژه: مهر99 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی صنایع غذایی نشاط آور یزد محصول روغن کنجد برند داتیس […]