31 آگوست 2020

عکاسی تبلیغاتی گروه مشاوره معماری یسنا

  توضیحات عکاسی تبلیغاتی از محصولات شرکت هیدروپارس سال اجرای پروژه: اسفند 98 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی گروه مشاوره معماری یسنا نام کارفرما: گروه مشاوره معماری […]
24 آگوست 2020

عکاسی تبلیغاتی از محصولات شرکت هیدروپارس

15 جولای 2020

عکاسی تبلیغاتی از شرکت آرا صنعت برین

  توضیحات عکاسی تبلیغاتی از محصولات شرکت آرا صنعت سال اجرای پروژه: 99 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی شرکت آرا صنعتی نام کارفرما: شرکت آرا صنعت مدت […]
6 جولای 2020

عکاسی تبلیغاتی از محصولات شرکت رزفن

  توضیحات عکاسی تبلیغاتی از محصولات شرکت رزفن سال اجرای پروژه: 99 نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی شرکت زرفن نام کارفرما: شرکت زرفن مدت زمان اجرا : […]
25 مارس 2020

پروژه عکاسی تبلیغاتی از اتصالات پلیمر

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی از اتصالات پلیمر سال اجرای پروژه: اسفند ۹۸ نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی شرکت زرفن نام کارفرما: شرکت زرفن مدت زمان اجرا […]
25 مارس 2020

عکاسی تبلیغاتی شرکت زرفن

  توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی شرکت زرفن سال اجرای پروژه: اسفند ۹۸ نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی شرکت زرفن نام کارفرما: شرکت زرفن مدت زمان اجرا : […]
17 مارس 2020

پروژه عکاسی تبلیغاتی چیدمان محصولات خانگی

  توضیحات پروژه تبلیغاتی عکاسی چیدمان لوازم خانگی سال اجرای پروژه: آذر ۹۸ نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی چیدمان محصولات خانگی نام کارفرما: مدت زمان اجرا : […]
11 مارس 2020

پروژه عکاسی تبلیغاتی مبلمان ارگ برای کاتالوگ و اینستاگرام

  بخشی از مراحل ویرایش عکسهای پروژه مبلمان توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی مبلمان ارگ سال اجرای پروژه: آذر ۹۸ نام پروژه: عکاسی تبلیغاتی مبلمان ارگ نام […]
27 ژانویه 2020

پروژه عکاسی تبلیغاتی محصولات چرم سوسن

  مقایسه عکس ها قبل و بعد از ویرایش پروژه چرم سوسن   توضیحات پروژه عکاسی تبلیغاتی محصولات چرم سوسن سال اجرای پروژه: آذر 98 نام […]